Friluftsindustrin måste sluta sprida kemikalier

Under 2016 åkte Greenpeace till några av de mest avlägsna platserna på Jorden, bland annat Treriksröset, för att samla prover från snö och vattendrag. Överallt hittade vi PFAS-kemikalier.