Fredsrörelsen motarbetas

Icke-militaristiska och humanitära tänkesätt har blivit något som aktivt motarbetas, skriver företrädare för Svenska freds- och skiljedomsföreningens lokalförening Lund-Malmö.