Forum för vargfrågor läggs ner

Fem organisationer, däribland Svenska jägareförbundet och LRF, vill inte medverka i återinförandet av en vargkommitté. Därför har regeringen nu beslutat att det inte blir någon ny kommitté för vargfrågor.

Svenska rovdjursföreningen satt med i den tidigare vargkommittén och har varit till positiva till att den ska startas upp igen. Därför tycker de att regeringens senaste besked är beklagligt. De menar att det är de organisationer som inte vill ha några vargar i Sverige som nu inte vill medverka i kommittén.

– Det kan inte vara så att bara jägare och jordbrukare ska få bestämma vilken fauna vi ska ha i Sverige. Man måste ta hänsyn till andra intressen också. Vargkommittén är en bra chans att få en rak och bra diskussion kring frågan tycker vi, säger Jan Bergstam på Svenska rovdjursföreningen.

Den tidigare vargkommittén hade som uppgift att hjälpa dåvarande regeringen att utveckla en hållbar rovdjurspolitik för varg. Kommittén lades ned i samband med att alliansregeringens rovdjursproposition röstades i genom i riksdagen 2013. Men tidigare i år meddelande miljöminister Åsa Romson och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att de ville starta upp vargkommittén igen. De skrev då att ”Kommitténs uppgift blir att vara referensgrupp till regeringen för utarbetandet av en hållbar nationell vargpolitik. Vargkommittén ska bestå av representanter för samma organisationer som ingick i den tidigare rovdjurskommittén.” I juni meddelade fem organisationer att de inte vill medverka i ett återinförande av en kommitté, däribland Svenska jägareförbundet. De anser att en ny kommitté skulle vara att börja om från början och Torbjörn Lövbom vid Svenska jägareförbundets rovdjursråd menar att de tycker att den politik som är beslutad av riksdagen borde få verka ett tag för att sedan utvärderas.

– Vi tycker att det är viktigt att få fortsätta en förvaltning genom jakt då vi har en kraftigt ökande vargstam. Det är ingen akut hotad art. Det vore annat om det vore de 400 sista vargarna på jorden men så är det inte. Det är dags att tänka på människorna och inte på vargen, säger Torbjörn Lövbom.

Men Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl håller inte med.

– Vi har inte alls en vargstam med en gynnsam bevarandestatus utan det är en hotad art som det krävs olika typer av åtgärder för att få en livskraftig vargstam. Det står klart med bland annat de signaler och den kritik Sverige har fått från EU.

Hon säger att Naturskyddsföreningen likt Svenska rovdjursföreningen hade hoppats på att kommittén skulle återupprättas.

– Medlemsorganisationerna har väldigt olika åsikter och för att skapa förståelse för varandras åsikter från alla håll behöver vi kunna föra bra samtal kring frågan. Därför tycker vi att en vargkommitté vore en bra form för dialog. Därför är det synd att det nu inte blir så.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV