Förnekade känslor skapar brännande teater

Ögonblicksteaterns pjäs byggd på skådespelarnas dagböcker visar tydligt hur queera känslor förnekas.