”Förlåtelse är vårt starkaste vapen”

Amnon Israeli är född och uppvuxen i Tiberias i Israel men bor sedan länge i Sverige där han firar både påsk och pesach. Som 18-åring gjorde han den obligatoriska israeliska militärtjänstgöringen men sedan 1970-talet har han engagerat sig för fred mellan Palestina och Israel.