Företagen flyr Sverige men GMO-forskningen fortsätter

Motståndet mot GMO-grödor fick den sista kommersiella aktören att lämna Sverige. Inga nya odlingar planeras längre. Men frågan om GMO är långt ifrån ett avslutat kapitel. Just nu pågår flera forskningsförsök runt om i landet, bland annat i Umeå, Halland och Skåne. Och allt fler genmodifierade grödor importeras.

I Sverige har det tyska företaget BASF flyttat och deras genmodifierade potatisar i Halland dras upp, planta för planta. Ett arbete som väntas pågå i fyra år. Det är miljörörelsens protester som är anledningen till flytten och företaget uppger att verksamheten istället ska flyttas till Nordamerika eller Asien. 

Monsanto meddelade i veckan att de lägger ner sin verksamhet i Europa, med undantag från Spanien och Portugal där företaget fortfarande bedömer att GMO har en framtid. De satsar i stället på kommersiell odling i Asien och Kina.

Samtidigt som kommersiella aktörer ger upp och BASF:s genmodifierade potatisar grävs upp, sätts nya i marken av forskare. Sju av tio pågående fältförsök med genmodifierade växter i år sker i Skåne och Halland. Försök som syftar till att ta fram både grödor för matproduktion och växtoljor till industriell användning.

– I Skåne odlar vi två typer av oljekål och en potatis med ett lågt glykemiskt index, vilket är bra för hälsan. Tanken med oljekålen är att de, om det lyckas, ska ge en ny typ av industriolja, säger Sten Stymne vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Men att sedan få dem godkända inom kommersiell odling är en annan sak. Något som ingen räknar med i dagens läge.

Detta trots att det inte finns någon seriös forskning som visar att GMO är farligt, enligt Sten Stymne. Tvärtom menar han att de är testade mer än vanliga grödor.

– EU drivs av försiktighetsprincipen. Man kan aldrig veta fullt ut om det är farligt. Det finns alltid en risk med nya tekniker.

Men att EU är för försiktigt och att genmodifierade grödor har blivit mer testade än andra, är inget som kritikerna håller med om. Den europeiska livsmedelsmyndigheten, EFSA, har fått kritik för att godkänna GMO-grödor på otillräckliga grunder eller efter analyser genomförda av industrin själv. Även ekologiska risker som pesticidresistenta insekter och ogräs har påpekats.

De ekologiska riskerna med GMO-grödor är att deras modifierade egenskaper riskerar att skapa monokulturer, som i sig är ett hot mot den biologiska mångfalden.

Men det finns delar i GMO-debatten som både de som är för och emot GMO är mer överens om.

– GMO-marknaden har blivit monopoliserad av företaget Monsanto. Det är olyckligt att det blivit på det sättet, säger Sten Stymne.

Anledningen är de stora kostnaderna som krävs för att få de nya grödorna godkända för kommersiell odling. Något inte alla mäktar med.

Genom att GMO-företag kan ta patent på en gröda kan bönder tvingas betala licenspengar för att odla den. Vilket gör bönder beroende av stora företag. Även bönder i Sverige som köper foder till djuren får allt svårare att klara sig på soja och majs som inte är genmanipulerad då kostnaderna för andra grödor ökar.

Om forskningsresultaten vid SLU slår väl ut planerar de att odla oljekålen i Brasilien där det är lättare att få GMO-grödor godkända. I Sverige hoppas man inte längre på att få odla kommersiellt inom en överskådlig tid, företag söker sig till andra delar av världen som är mindre reglerade och där genmodifierade grödor är på stark frammarsch.

Än så länge ser inte reglerna inom EU ut att lätta och de kommersiella företagen håller sig borta. Samtidigt är det svårt att förbli GMO-fri för den som vill då importen av sådana grödor fortsätter att öka.

Marknaden för genmodifierade grödor lättades upp i USA i april då president Barack Obama undertecknande en ny lag som gör det lättare att genomföra GMO-projekt. I Europa finns det fortfarande kritik mot GMO och en stark miljörörelse som gjort det svårt att odla kommersiellt.

Samtidigt är en stor del av allt som kommer från odlade grödor GMO-odlat, till exempel mat, bomull och djurfoder. I världen är tolv procent av alla grödor genmodifierade och i vissa produkter som soja och bomull är nästan allt genmodifierat.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV