Föreställning om att förstå och bli förstådd

Vad händer egentligen i ett sfi-klassrum och vad betyder det att fly och integreras på en ny plats? Det ska gestaltas i en dansföreställning som turnerar i hela landet nästa år.