Föreningar arbetar mot diskriminering

Kvinnor som hoppar av styrelsearbete, homo-, bi- och transfob jargong eller lokaler som personer med rullstol inte kommer in i. Många föreningar behöver bli bättre på att motverka diskriminering inom sin egen verksamhet. Efter ett treårigt projekt finns nu en hel del metoder och tips för föreningar att använda sig av.