Folk stannar på landet

Invånarna på glesbygden blir allt färre medan stadsbefolkningen växer så det knakar. Under tiden är antalet boende på landsbygden i stort sett konstant. Det visar en ny kartläggning som Jordbruksverket gjort.