Fokus på cykelfrågor i mindre kommuner

Hur kan cyklandet öka i små och medelstora kommuner? Det är en av flera frågor rörande cykeln som transportmedel som kommer att diskuteras på Cykelkonferensen som äger rum i Karlstad den här veckan.