Flyktingar vänder negativ befolkningsspiral

Över 10 000 personer sökte asyl i Sverige den senaste veckan, vilket är fler än någonsin tidigare. Det höga inflödet av personer vänder en negativ befolkningstrend i många kommuner.