”Flygets utveckling är inte hållbar”

Biobränsle är ett steg för att göra flyget mer hållbart, men det är inte hela lösningen. För att klara tvågradersmålet måste ökningen av flygresor stanna av.