Flera landsting opererar inte i tid

Mer än var fjärde patient i fyra landsting utanför storstäderna får vänta längre än maxgränsen 90 dagar på operation. Sämst på att hålla vårdgarantin när det kommer till att erbjuda operation inom utsatt tid är Västerbottens län.