Flera landsting är kritiska till Socialstyrelsens förslag

I remissvaren till Socialstyrelsens nya vägledning uttrycker ett flertal landsting kritik. Västerbotten som redan infört rutinfrågor om våld i nära relationer tycker det är anmärkningsvärt att det inte rekommenderas.