Fler vill köpa ekomat – men färre odlar

Efterfrågan på ekologiska livsmedel ökar, och på sina håll gapar hyllorna tomma efter ekomärkta varor. Samtidigt slutade över 1 000 ekolantbrukare med sin verksamhet under förra året. Dålig lönsamhet och politisk osäkerhet präglar deras val.