Fler biodlare med bigårdsrätt

Ett nytt koncept för att främja biodling lanseras nu i Östergötland. Bigårdsrättsföreningen har ett upplägg som liknar bostadsrättsföreningens.