Fira Vegetariska dagen med vego

Den 1 februari är det temadagen Vegetariska dagen. I Sverige äts varje år runt 87,4 kilo kött per person. Är det rätt att döda djur för att människan ska kunna äta kött? Är det en mänsklig rättighet att äta kött och är det över huvud taget hållbart ur miljö- och klimatsynpunkt att äta kött?