Fiktivt queerkompani tar plats på Gotland

Med utgångspunkt i en skröna från 1980-talet har Maria Norrman arbetat med konstprojektet P18/Q – Queerkompaniet. En utsatt grupp på en isolerad plats står i fokus, och med inspiration från såväl krigsfiktion som faktiska militära övningar växte videoverket fram.

Skrönan är att det på Gotland ska ha funnits ett speciellt kompani för homosexuella som gjorde värnplikt. Som ett homofobt skämt har det ryktats om att värnpliktiga skulle kunna skickas dit om de inte skötte sig eller som ett sätt att säga att homosexualitet inte kan användas som en ursäkt för att slippa lumpen.

När konstnären Maria Norrman hörde om skrönan första gången minns hon inte, men hon återupptäckte den i en lista om vandringssägner för fyra år sedan och har sedan dess tänkt på att använda den på något sätt.

– Det är en så absurd idé att det skulle ha blivit något annorlunda med ett kompani med bara homosexuella, säger Maria Norrman och fortsätter:

– Jag ville blanda två av mina intresseområden, det för militärhistoria med mitt engagemang för hbtqia-frågor, för att på ett annorlunda sätt gestalta kampen vi genomgår för att få vara de vi är. Jag hoppas att projektet öppnar upp för diskussion kring försvar, hot och queera identiteter.

Under juni månad befann hon sig på Gotland, där hon regisserade en grupp om sex personer som antingen själva är hbtqia-personer eller starkt allierade. Alla bor på Gotland eller har någon relation till ön. Maria Norrman berättar om det fiktiva queer-kompaniet som fick utföra olika övningar som filmades.

– Det var bland annat hinderbana, minnesstunder över fallna kamrater och en medaljceremoni. Vi hade ett övningsmoment där personerna kamouflagemaskerar varandras ansikten, för att sedan ta skydd mot ett fiktivt anfall från luften. Maskeringen fungerar symboliskt som ett sätt att tillfälligt dölja sin identitet på grund av rädsla för olika angrepp, eller att till exempel inte leva öppet med sin identitet.

Inspirationen är en blandning av krigsfiktion och faktisk militär verksamhet. Att Gotland har en stark militäranknytning använde sig Maria Norrman av på olika sätt, bland annat hittades hinderbanan i naturen som redan använts av militär. Den pågående etableringen av Gotlands stridsgrupp har också inspirerat till några av de övningar som iscensattes.

För Maria Norrman är intresset för militärhistoria inte nytt, och hon har tidigare bland annat arbetat i projekt med personer som återskapar olika militärhistoriska händelser.

– Jag är intresserad av försvaret som en sluten plats, och en plats som jag som kodas som en person med kvinnligt kön inte har fått ta del. Det är något extra nyfiket att göra något som jag inte förväntas vara intresserad av.

Projektet kommer att mynna ut i vad Maria Norrman beskriver som ett slags abstrakt dokumentärinspirerat videoverk, och dessutom en fotoserie med porträtt av deltagarna i uniformer. I juni ska verken ställas ut på Gotlands konstmuseum. Ett utdrag ur videokonsten visades redan under Gotland Pride i november.

Andra artiklar från Landets Fria Syre

De bakar med urgamla sädesslag

– I bageribranschen har man sett spannmålen som en produktionsgröda istället för som ett livsmedel. Det här börjar långsamt förändras i Sverige och i hela världen. Hållbart jordbruk, ursprung och kvalitet, allt hänger ihop. Det säger Marqus Östin som tillsammans med Tina Fernlund driver Järna bageri.

Årets bästa kultur

Vad gjorde 2017 till ett bra kulturår? Landets Fria listar sina favoriter bland musik, böcker och filmer.

Det behövs en ny berättelse om utveckling

Aktionsgrupp vill rädda Vättern

Protestgruppen Aktion rädda Vättern, ARV, arbetar för att hålla Vätterns vatten rent. Genom att överklaga beslut har de lyckats fördröja gruvverksamhet och gasutvinning i området. – Vi ser varje överklagning som en seger, genom att det blir strängare villkor i tillstånden, säger Lisa Lennartsson, ordförande i ARV:s styrelse.

De kämpar för vattnet i Unden

Planerade provborrningar efter mineraler i sjön Unden i Västergötland har väckt stora protester hos boende i området. Genom vårdkasar, överklaganden och dialog hoppas de kunna stoppa beslutet.

Ett valår fullt av omställning

Under 2018 hålls både klimat- och landsbygdsriksdagar och en internationell konferens om nedväxt, men också kurser i allt från permakultur till aktivt hopp. Landets Fria presenterar några av de mest spännande evenemangen ur ett omställningsperspektiv.

Så bygger Fjällbete gemenskap

Om vi väljer att vara medvetna samhällsbyggare så är mycket vunnet för samhället och ekosystemen, säger Jörgen Andersson, grundare av Fjällbete i Jämtland.