Fem länder samarbetar om mat och mångfald

Att lära, nätverka och sprida medvetenhet om hållbar livsstil, hållbar mat och biologisk mångfald. Det är några syften med det internationella projektet Polyculture som startar i mars.