Färre lantbrukare ställer om till ekologisk odling

Målet att 20 procent av Sveriges jordbruksmark ska vara ekologiskt certifierad 2013 kommer inte att uppnås. – Vi ser en utplaning av intresset att ställa om, säger Agneta Börjesson på Jordbruksverket.