Fakta om omställningsrörelsen

Omställningsrörelsen (transitionrörelsen) är ett globalt nätverk av människor som tar lokala omställningsinitiativ för att möta utmaningar som oljetopp, global uppvärmning och klimatförändring ställer mänskligheten inför.

Omställningsrörelsen vilar på insikten om att peak oil, klimat- och miljöbelastningar, samt ett ekonomiskt system i obalans utgör en stor utmaning mot våra samhällen och vårt sätt att leva och att en förändring måste till. Omställningsrörelsen vill utifrån utmaningarna skapa uthålliga lokalsamhällen, resiliens, genom att organisera energiproduktion, ekonomi och livsmedelsproduktion så lokalt som möjligt i en stark social gemenskap.

Folkrörelsen startade i Totnes, England, 2006 av Rob Hopkins och har sedan dess snabbt spridit sig över världen.

Omställning Sverige startade som en fortsättning av projektet Hållbara bygder som drevs av Hela Sverige skall leva 2007-2009. De 26 orter som deltog i Hållbara bygder beslutade, våren 2008, under en konferens på Sätra Brunn, Sala, att starta en ny folkrörelse på transitionrörelsens principer.

2009 skrevs en överenskommelse med Transition network, där man skrev en avsiktsförklaring kring samarbetet. Transitionrörelsen är politiskt och religiöst obunden. Från 2009 har verksamheten drivits av Hela Sverige skall leva som en del av sin verksamhet.

För närvarande finns det cirka 3 500 medlemmar och 170 grupper på hemsidan, cirka 2 700 är registrerade på Facebook. Internationellt har transitionrörelsen cirka 1 100 grupper registrerade i 34 länder.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV