Få med utländsk bakgrund inom svenskt jordbruk

Nya siffror visar att det är ytterst få personer med utländsk bakgrund som jobbar inom jordbruket. Ett projekt i Uppsala vill ändra på det och samtidigt introducera nya grödor från andra delar av världen.