Få med utländsk bakgrund inom svenskt jordbruk

Nya siffror visar att det är ytterst få personer med utländsk bakgrund som jobbar inom jordbruket. Ett projekt i Uppsala vill ändra på det och samtidigt introducera nya grödor från andra delar av världen.

För första gången har Jordbruksverket sammanställt statistik över bakgrund tillsammans med ålder och kön på dem som arbetar inom jordbruket. Ungefär var tjugonde har utländsk bakgrund inom jordbrukssektorn vilket är betydligt lägre än på den övriga arbetsmarknaden.

– Det var väl inte direkt ett förvånande resultat utan vi hade räknat med ungefär det här, säger Tobias Elmquist på Jordbruksverket.

Av dem som driver företag har endast en av 50 utländsk bakgrund. Det är ytterst få som är födda utanför Europa – 1 procent i Afrika, 4 i Asien och 5 i Nord- och Sydamerika av dem som har ett jordbruksföretag och därmed äger mark.

– En svårighet är givetvis tillgången på mark och att det är dyrt att starta ett jordbruksföretag, säger Tobias Elmquist.

Gunnar Backman och hans kollega Tomas Erlandsson uppmärksammade den smala representationen när de arbetade med utveckling inom bland annat landsbygdsprogrammet.

– Ytterst få inom landsbygdsutveckling hade någon annan bakgrund än 60 plus, fritidspolitiker och före detta lantbrukare, säger Gunnar Backman.

De bestämde sig för att starta ett projekt för att få in fler utländska kompetenser inom lantbruket. Åtta agronomer utbildade på olika håll i världen anställdes med uppgiften att ta fram för Sverige nya grödor som skulle kunna odlas här.

– Vi importerar 50 procent av vår mat fast vi mycket väl skulle kunna producera en mycket större andel själva, säger Gunnar Backman.

Projektet vill bredda livsmedelsproduktionen i Sverige. I år kommer fyra nya sorters bönor att börja säljas i livsmedelshandeln.

Det ursprungliga projektet har tagit slut och fortsättningen drivs som ett socialt företag. Förutom försöksodlingen har det tillkommit en uthyrningsverksamhet av personal till lantbruk som behöver hjälp med djurskötsel, skogs- eller trädgårdsarbete, traktorkörningar eller liknande. Alla anställda har utländsk bakgrund. Det finns också en ekologisk grönsaksodling med försäljning.

– Vi anställer dem som har ett specifikt intresse av att jobba på gård och sedan hyr vi ut dem till lantbrukare. Då kan de få ett eget kontaktnät, träna språk och få praktisk erfarenhet.

Snart drar årets säsong igång och det är dags att hitta nya som vill jobba inom lantbruket. Rekryteringen sker framför allt via arbetsförmedlingen och SFI. Förra året var det 12 deltagare.

– Det finns inte så stor tillgång på personer som vill ha arbete på landet, många vill jobba i stan. Framför allt är det svårt för oss att hitta tjejer. Men de som vill arbeta i landsbygdsföretag är en stor resurs både som arbetskraft och för utveckling, säger Gunnar Backman.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV