Exploatering är inte tillväxt

Landsbygden har mycket att vinna på samarbete och solidaritet när det gäller exploateringen av naturresurser. Exploatering som utförs av utländska företag är inget som Sverige vinner på, skriver veckans debattör och uppmanar till att verka för en lagstiftning som är till för hela landets bästa.