EU vill inte lösa Västsaharafrågan

Nyligen gav EU-domstolens generaladvokat sitt utlåtande: Västsahara kan inte ingå i EU:s handelsavtal med Marocko. Det tydliggör än en gång att Västsahara inte är en del av Marocko och att den pågående handeln mellan Marocko och EU, som innefattar produkter från det ockuperade Västsahara, strider mot internationell rätt.