”Ett skifte för landsbygders roll i politiken”

Det största med den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande är att den är ett resultat av ett brett samarbete där samtliga riksdagspartier suttit med, skriver Åse Classon och Staffan Nilsson, ordföranden i Riksorganisationen Hela Sverige ska leva.