Ett år av uppmärksamhet kring landets obalans

Under 2016 har relationen mellan stad och land lyfts allt mer, inte minst i medierna. Flera viktiga steg har tagits, men spänningen ökar inför nästa år då den den parlamentariska landsbygdskommittén ska komma med sitt slutbetänkande. Hur ska den hållbara utvecklingen för Sveriges landsbygder se ut? Landets Fria utvärderar året som gått och spånar inför framtiden med några av alla engagerade.