En skola ger lika utbildning för alla stadens ungar

Slagsmål och sänkta betyg – så lät kritikernas argument mot beslutet att alla högstadieelever i Nyköping skulle gå på en och samma skola. Men nu när skolan är inne på fjärde terminen har Nyköpingsmodellen blivit ett fenomen som det pratas om.