”En regering som på allvar satsar på hela Sverige”

I regeringens budgetproposition görs flera viktiga satsningar för att hela Sverige ska leva. Samtidigt pågår arbetet att ta fram en landsbygdspolitisk proposition, skriver Anna-Caren Sätherberg och Monica Haider (S) som ett svar på Inez Abrahamzons debattartikel ”Politikerna tiger ihjäl landsbygdsfrågorna” som publicerades den 23 augusti.