En av tio kan tänka sig att lämna bilen hemma

I Småland, Blekinge och Öland reser invånarna 33 miljoner kilometer varje dag, men mindre än en femtedel av befolkningen har ett busskort, enligt en omfattande undersökning av kollektivtrafiken i de fyra länen. Utredningen är gjord på uppdrag av länen och Trafikverket.