En annan bild av Afrika

Få kan som Jens Assur sätta fingret så tydligt på den paradoxala värld vi nu lever i, där avståndet mellan hunger och överflöd kanske aldrig varit mindre. Få är också så målmedvetna och framgångsrika när det gäller sitt gränsöverskridande samarbete mellan såväl statliga institutioner som kommersiella företag.