Ekologiskt på den jämtska landsbygden

Kretsloppshuset i Mörsil har inspirerat besökare att odla, äta och bygga hållbart i 14 år. Närproducerad mat, återvunna material och ett starkt lokalt engagemang har skapat ett populärt besöksmål samtidigt som verksamheten sprider kunskap och ger sysselsättning i byn.