Divestera våra pensionspengar ur tysk kolutvinning!

För att leva upp till de åtaganden för klimatet som Sverige gjort genom att skriva på Parisavtalet, måste vi sluta investera pensionspengar i brunkolsgruvor och andra fossila företag, skriver talespersoner för Fossil free Sverige.