Digital saluhall ska gynna småbrukare

I dag importerar vi i Sverige omkring hälften av våra livsmedel. En ny digital plattform för att köpa lokalproducerad mat ska öka den lokala konsumtionen runt om i landet.