”Det här är en fossilfri plats”

På gården Lövudden i Östergötland finns det varken avlopp eller varmvatten. Här bygger Jan och Marsa Berge upp en plats där vardagen ska fungera som ett kretslopp, med odlingar, latrinkompostering, bevattningsdammar och ett biologiskt reningsverk. Allt utifrån permakulturprinciper.