Det goda illamåendet

Jag tycker mig märka att mänskligheten har ont i själen. Vi tycks vara lite ledsna och arga bakom våra leenden. Hur kan man råda bot på det?