”Det finns all anledning att se över minerallagen”

Organisering lönar sig. Det visar kampen om Ojnareskogen. Men minerallagen är för svag, den måste ändras. Viktiga natur-, miljö- och kulturvärden måste skyddas redan innan prospekteringen kommer igång, och lokalbefolkningen måste kompenseras ekonomiskt ifall det nu blir gruvdrift, skriver Ellie Cijvat, ordförande i Jordens vänner.