Delfinerna får betala för Kolmårdens vinst

Att tvingas leva i trånga bassänger gör att delfiner blir stressade och sjuka, skriver Daniel Rolke, grundare av Djurrättsalliansen. På lördag anordnar de en demonstration mot delfiner i fångenskap på Kolmårdens djurpark.

Alla delfiner som idag finns i fångenskap härstammar från det vilda. Inga delfinarier skulle fungera utan viltfångade delfiner. På Kolmårdens delfinarium finns det endast en viltfångad delfin vid liv. De övriga sju delfinerna på djurparken är alla födda i fångenskap. Personal från Kolmårdens delfinarium har deltagit i fångsten av delfiner till delfinariet.

När delfiner har fångats in till delfinarier jagas de in mot grunt vatten och när de når stranden är de för utmattade för att orka fly. Då omringas de med ett nät och dras ombord på båtar. Där söker människorna efter de allra bästa delfinerna, många gånger de könsmogna och unga delfinerna. Det har inte varit ovanligt att några delfiner dött av chocken av att bli infångade och andra får in vatten genom blåshålen vilket gör att de senare dör av lunginflammation. För de utvalda delfinerna börjar ett nytt liv. Ett liv i en betongbassäng med klorerat vatten där de måste uppträda för att få mat. Deras familjer får leva ett liv utan dem.

Att stänga in djur tillsammans, som kanske inte kommer överens och som i det vilda aldrig skulle träffas, medför problem. Att begränsa delfinernas frihet till en pool där det finns få möjligheter att söka skydd från de andra delfinerna kan leda till stress och aggression utan möjlighet att fly. Av den anledningen så medicineras ofta delfiner för att de ska hålla sig lugna och för att undvika slagsmål. Kolmårdens delfinarium har haft problem med mobbning och slagsmål bland delfinerna.

Delfinerna får inte utlopp för sitt naturliga beteende. Vilda delfiner spenderar större delen av sina liv åt att jaga. På Kolmårdens delfinarium får delfinerna aldrig jaga, utan får istället äta död fisk från delfintränarens händer.

Det går aldrig att jämföra en bassäng med havet. Vad är en liten steril bassäng mot havet med alla dess organismer? I det fria kan delfiner simma omkring 55 kilometer om dagen.

Det är inte heller ovanligt att delfiner i fångenskap lider av hudproblem, något som Kolmårdens delfinarium haft stora problem med. Under 1990-talet, efter att den nybyggda delfinlagunen blivit färdig och tagen i bruk, så ökade luftvägsproblemen dramatiskt och 8 av 9 delfiner hade tillväxt av svamp i blåshålen.

Den mentala, känslomässiga och fysiska stress som delfiner i fångenskap lider av kan allvarligt påverka hälsan hos dem. Symptom på stress inkluderar viktförlust, antisocialt beteende, brist på aptit, magsår samt att delfinerna blir mottagligare för olika sjukdomar. Trots att delfinerna på delfinariet hålls i en livsmiljö fri från rovdjur, föroreningar och andra hot så dör de ofta unga. På Kolmårdens delfinarium har omkring 60 delfiner dött.

Det sägs att djurparker och delfinarier är ett sätt att lära människor mer om djur. Men vad lär man sig av att titta på uppträdande djur i fångenskap?

Vi fascineras av delfinernas värme och intelligens. Men hur många tänker på priset som delfinerna får betala? Vi har tagit dem från deras familjer och från deras hem i havet för att de ska underhålla oss. Vad vi framför allt lär oss när vi går på en delfinshow är att acceptera fångst och utnyttjande av djur.

Vi har ingen rätt att hålla delfiner i fångenskap. Det handlar inte om utbildning eller bevarande. Det handlar helt enkelt om att delfiner i fångenskap drar in stora pengar.

På många håll i världen förändras synen på att använda marina däggdjur i underhållningssyfte. Det berömda Sea world i USA har upphört med sin uppfödning av späckhuggare och även meddelat att de upphör med shower. I vårt grannland Finland har det sista delfinariet stängt och nyligen meddelade även National aquarium i Maryland, USA, att deras delfiner ska flyttas till ett så kallat seaside sanctuary, ett inhägnat område i öppet vatten.

Kolmårdens delfinarium öppnade 1969 och vi vet i dag bättre än vad vi gjorde då.

Den enda moraliskt rätta vägen för Kolmården att gå är att ta fram en avvecklingsplan för denna del av verksamheten om man är uppriktigt intresserad av djurens väl och inte maximerar ekonomisk profit på djurs lidande. Det finns en stor portion goodwill och ett gott renommé i detta för Kolmården att vinna.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV