De svenska haven, ett fall för Lyxfällan?

Vi är beroende av haven för överlevnad, jobb och välfärd. Det är därför alarmerande att haven mår sämre än någonsin. Sverige klarar inte ens av att skydda tio procent av haven trots att vetenskapen pekar på behovet av 30 procent skydd, skriver Mattias Rust, enhetschef för havsenheten på Världsnaturfonden WWF.