De startar en lesbisk guide till allting

Målet med det nystartade projektet A lesbian guide to everything är en stark lesbisk folkrörelse i hela landet. Vägen dit ska bland annat gå via poddradio, en digital mötesplats och en omprövning av vad lesbiskhet är och kan vara.

Sedan någon vecka tillbaka är Madde Lundin och Andréa Thibault anställda som projektledare för A lesbian guide to everything.

– Vi lockades av att få vara med och bredda vad som är och kan vara lesbiskt. Innan vi anställdes hade vi föreställningar om att begreppet lesbisk var lite bakåtsträvande och inte inbegriper ett kritiskt förhållningssätt. Det är också förknippat med kvinnor, säger Madde Lundin.

– Det är något vi vill ändra på. Det finns något slags nedvärdering av det kvinnliga i lesbiskhet. Lesbiskhet kan vara kvinnligt eller inte, men kvinnlighet behöver inte vara något negativt – som det ofta görs till i det patriarkala samhället, säger Andréa Thibault.

Sedan de ansökte om att bli projektledare har de börjat att känna att begreppet är mer öppet än de först tänkte.

– Vi kan fylla det med vad som helst. Det vill vi prova att göra under projektets första år, reclaima ordet och göra om det, säger Andréa Thibault.

– Vi vill inte att det bara ska handla om identitet, utan om vad en gör. Det finns en massa olika sätt att göra lesbiskhet beroende på var du har vuxit upp, hur gammal du är, din könsidentitet och så vidare, säger Madde Lundin.

Därför vill de jobba aktivt för att inkludera personer med olika erfarenheter och ingångar.

A lesbian guide to everything är tänkt att pågå under tre år och har beviljats pengar till första året av Allmänna arvsfonden. Visionen är att skapa en stark lesbisk folkrörelse. Med det menar projektledarna bland annat att det ska finnas lesbiska rum och mötesplatser över Sverige, både fysiska och digitala, som är lätta att hitta.

– Det ska bygga på delaktighet och utgå ifrån lokala behov, engagemang och förutsättningar, och bestå av människor som delar gemensamma erfarenheter, drömmar och behov. Det ska finnas platser där de kan hitta och sprida de kunskaperna och drömmarna så att fler vill testa att göra lesbiskt. Alla ska hitta något lesbiskt som passar dem. Det finns redan en massa lesbiska aktiviteter, men genom att samla dem kan rörelsen bli mycket större och starkare, säger Madde Lundin.

– Vi tänker att en folkrörelse producerar kunskap och delar med sig av kunskap men också har viss makt och ställer vissa krav, säger Andréa Thibault.

Några konkreta delmål på vägen mot en folkrörelse är att göra lesbisk poddradio, att ordna ett lesbiskt sommarläger och att skapa en digital kulturplattform och samlingspunkt på webben. Den ska fungera som ett kalendarium över lesbiska aktiviteter i hela landet men också samla kunskap, tips och erfarenheter kring allt från bra lesbiska filmer till vad lesbisk mat kan vara. Bland annat tänker de att plattformen kan kartlägga lesbisk historia på olika platser.

– En grund i alla folkrörelser är att känna till sin historieskrivning, säger Andréa Thibault.

– Den lesbiska historieskrivning som finns är inte så bred, det behövs många fler erfarenheter som kan räknas som lesbiska, säger Madde Lundin.

Dessutom ska projektet till en början fokusera på åtta orter som projektledarna ska besöka och samarbeta med för att hitta och stärka lesbiska aktiviteter. Dessa blir Göteborg, Stockholm, Malmö, Helsingborg, Umeå och Linköping/Norrköping, där det redan ordnas aktiviteter som lesbiska frukostar i dag och kanske Växjö och Kiruna.

– Men vi jobbar gärna med folk som vill starta aktiviteter på andra orter, säger Madde Lundin.

Projektledarna betonar att en inte behöver definiera sig som lesbisk för att ingå i folkrörelsen.

– Alla som är intresserade av att testa lesbiskhet hoppas vi vill vara del av detta. Det är upp till var och en om en tycker att en handling eller erfarenhet är lesbisk. För vi vet inte vad det är – vi vill pröva vad det kan vara tillsammans med andra som är intresserade av lesbiskhet, säger Madde Lundin.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV