De lyfter rättvisefrågorna i Almedalen

Fältbiologerna vill engagera genom skogspoesi, Full delaktighet bjuder in till samtal om delaktighet och för Farr står den nya asyllagen i centrum. Landets fria tidning har pratat med några av organisationerna som finns på plats i Almedalen.