De kämpar för vattnet i Unden

Planerade provborrningar efter mineraler i sjön Unden i Västergötland har väckt stora protester hos boende i området. Genom vårdkasar, överklaganden och dialog hoppas de kunna stoppa beslutet.

Det är det australiensiska bolaget European Cobalt Ltd som har fått ett undersökningstillstånd från myndigheten Bergsstaten om att undersöka möjligheten att provborra på 800 hektar efter bland annat kobolt, guld, koppar och zink. En motståndsgrupp som kallar sig Vi som brinner för Unden har bildats för att bland annat överklaga tillståndet.

– Alla vi som bor där gör det för att här finns en natur och en miljö som är fantastisk. En provborrning handlar om att man gör ett ingrepp, säger Martha Thernsjö som är boende i området och en av initiativtagarna till gruppen.

Kobolt är ett ämne som behövs för att till exempel bygga elbilar, och är eftertraktat av många gruvbolag just nu.

– Politikerna pratar om energiomställning, men utgår ändå från att det alltid finns nya resurser att utvinna. Hur grönt är energislaget om man måste ha en massa gruvor för att utvinna det? Vi borde prata om minskad konsumtion istället.

Martha Thernström menar att en gruva vid Unden skulle innebära stora hot mot både vattnet och naturen runt sjön.

– Gruvor nu för tiden är öppna dagbrott, och det finns många exempel där det läcker hemska kemikalierester och där de lämnar efter sig döda sjöar. Ofta går bolagen i konkurs och skattebetalarna får betala notan för saneringen.

Martha Thernsjö säger att det inte har varit svårt att hitta människor som vill engagera sig mot provborrningarna.

– En granne kom och sa ”Vi måste göra någonting!”. Vi som bor i området använder ju alla sjön på olika sätt. Det finns en inställning här att ska du få något gjort får du göra det själv, och nu har vi haft nytta av det samarbete vi har byggt upp under åren.

Under en kväll i november tände de boende brasor, så kallade vårdkasar som historiskt använts för att signalera fara, på 35 ställen runt om sjön.

– Efter nyår planerar vi att samlas igen och tända en stor gemensam eld och prata om vad som händer härnäst.

En jurist som är engagerad i gruppen har hjälpt till att skriva överklaganden mot Bergsstatens beslut, från både föreningar och privatpersoner i området.

– Vi har sagt att även de som inte har mark i direkt anslutning till sjön ska skicka in överklaganden där de anger varför de tycker att en gruva är en dålig idé. Det har resulterat i överklaganden från femtiotal privatpersoner och ett tiotal föreningar.

Laxå kommun, som sjön Unden sträcker sig in i, har gjort ett överklagande där de bland annat lyfte fram oro över att en eventuell gruva kan påverka vattenförsörjningen från Unden. Även Karlsborgs, Mariestads, Gullspångs och Törebodas kommuner har skickat in överklaganden.

Överklagandena har skickats in till Förvaltningsdomstolen, men det är ännu inte klart när de kommer att ta upp ärendet.

Innan det kan bli aktuellt med en provborrning i sjön måste gruvbolaget skicka in en arbetsplan som ska godkännas av Bergsstaten.

– Där ska det finnas en tidsplan arbetsplanen ska desstuom delges till alla berörda markägare, som får möjlighet att komma med en erinring om de har något att invända. Ett undersökningstillstånd innebär bara att företaget har företrädesrätt till marken och de eventuella fynd som kan bli vid en provborrning, säger Åsa Persson som är bergmästare på Bergsstaten.

Hon betonar att det endast är ett fåtal av de undersökningsstillstånd som beviljas som leder till faktiska gruvor, och att alla gruvor som öppnar i Sverige måste visa hur de ska klara miljövillkoren.

– Sverige har betydligt högre miljökrav än många andra länder där den här typen av mineraler annars bryts, som Kongo eller Kina. Det är bättre att ha en gruva i Sverige där vi har bättre koll på läget.

Under vintern planerar Vi som brinner för Unden att ta reda på mer om European Cobalt Ltd, och även försöka hitta ett sätt att kommunicera sin oro direkt med dem.

– Vi vill skriva och berätta att så här stort är motståndet, ni är välkomna hit men då får ni paddla i sjöarna och vandra i nationalparken. Förhoppningsvis kan det göra att de avbryter planerna, säger Martha Thensjö.

De planerar även att samarbeta med Urbergsgruppen Grenna, som arbetar för att stoppa exploateringar vid Vättern, som Unden rinner ut i.

– Det är smärtsamt att det alltid är civilsamhället som ska försvara civilsamhället, men samtidigt hoppfullt att det går att göra någonting. Genom att gå ihop så här går det.

Andra artiklar från Landets Fria Syre

De bakar med urgamla sädesslag

– I bageribranschen har man sett spannmålen som en produktionsgröda istället för som ett livsmedel. Det här börjar långsamt förändras i Sverige och i hela världen. Hållbart jordbruk, ursprung och kvalitet, allt hänger ihop. Det säger Marqus Östin som tillsammans med Tina Fernlund driver Järna bageri.

Årets bästa kultur

Vad gjorde 2017 till ett bra kulturår? Landets Fria listar sina favoriter bland musik, böcker och filmer.

Det behövs en ny berättelse om utveckling

Aktionsgrupp vill rädda Vättern

Protestgruppen Aktion rädda Vättern, ARV, arbetar för att hålla Vätterns vatten rent. Genom att överklaga beslut har de lyckats fördröja gruvverksamhet och gasutvinning i området. – Vi ser varje överklagning som en seger, genom att det blir strängare villkor i tillstånden, säger Lisa Lennartsson, ordförande i ARV:s styrelse.

Ett valår fullt av omställning

Under 2018 hålls både klimat- och landsbygdsriksdagar och en internationell konferens om nedväxt, men också kurser i allt från permakultur till aktivt hopp. Landets Fria presenterar några av de mest spännande evenemangen ur ett omställningsperspektiv.

Så bygger Fjällbete gemenskap

Om vi väljer att vara medvetna samhällsbyggare så är mycket vunnet för samhället och ekosystemen, säger Jörgen Andersson, grundare av Fjällbete i Jämtland.