De gör konsten kännbar

I vandringsutställningen Kännbart får du uppleva konsten med andra sinnen än syn och hörsel. – Ytterst ser jag det som en demokratifråga om tillgänglighet till konsten och i vardagslivet för människor som har funktionshinder, säger initiativtagaren Annika Ottander.

De flesta vanliga konstutställningar fungerar inte särskilt väl för personer med dövblindhet eller synnedsättning eftersom besökarna oftast inte får röra vid verken. Det händer att museer och konsthallar anpassar vissa utställningar eller verk för personer med funktionsnedsättningar, och ibland ordnas visningar där gruppen ges tillstånd att röra vid verken. Men så vitt Annika Ottander vet är det här första gången som en utställning utformas från grunden för att passa just personer med dövblindhet, hörsel- eller synnedsättning.

– Jag hoppas att det blir en utställning som ska rikta sig till alla människor. Fler vill använda andra sinnen än syn och hörsel för att ta del av en utställning, oavsett om de är 4 eller 104 år.

Annika Ottander är konstnär och formgivare som arbetat med Riksutställningar en hel del genom åren, bland annat kring kurser om konst och funktionsnedsättningar.

– Jag har funderat mycket på hur man når människor med konsten. Jag har själv tyckt att det varit störigt att inte få ta på verken. Jag tror att det skapar spärrar för många, som känner sig osäkra och obekväma. Med bara synen är det lätt att känna ”det här är inget för mig”. Man stannar inte ens och försöker att uppleva något nytt, och öppnar sig inte för att ta emot en konstupplevelse.

Kännbart ägs av ABF Örebro län i nära samarbete med Förbundet Sverige dövblinda samt Riksutställningar. Annika Ottander säger att det var avgörande att en rad föreningar med specialkunskaper ville vara aktiva i projektet. Personer med egen erfarenhet av dövblindhet sitter med i både projekt-, styr- och referensgruppen så att utställningen görs tillsammans med målgruppen, inte för den.

Hon är full av entusiasm inför konstverken och allt hon lärt sig genom projektet.

– Att samarbeta på det här sättet har varit otroligt berikande. Vi har haft ett enormt utbyte av vandra.

Kärnan i projektet är utställningen Kännbart, som invigs på Örebro läns museum 7 november och sedan turnerar till bland annat Luleå, Umeå, Rättvik, Göteborg, Sandviken och Visby. Den består av sex specialskapade konstverk där personer med dövblindhet varit med i skapandeprocessen.

– Konstnärerna är så prestigelösa och beredda att lära nytt i ett samarbete med personer med dövblindhet. De utforskar hur de kan nå människor med alla sinnen.

Ett exempel är Julia Adzukis, Sindri Runuddes och Teresia Lindbergs askträd med strängar på utsidan. Det fungerar som ett instrument som besökarna kan sätta sig i och känna vibrationerna och musiken i kroppen. Ett annat är Sindri Runuddes stora golv, där vardagliga rörelser skapar vibrationer som förstärks och förstoras.

– Den uppmärksammar besökaren på hur allt i tillvaron ger eko och avtryck, säger Annika Ottander.

Nadja Ekman har utgått ifrån ett foto hon har tagit på en person som är ute och går med sina hundar. Tillsammans med konstnärerna Walter och Maj-Sofie Enkvist från Synskadade konstnärers och konsthantverkares förening har hon omvandlat det till en tredimensionell bild som går att känna och lukta på.

– Allt kan man känna och lukta på, det finns en citronmelissdoft och mossa där hundarna står. Det är en massa upplevelser i samma verk.

Mari Kretz verk utgår ifrån forskning och är ett bord där besökarna kan slå sig ner och uppleva hur tallar kommunicerar med varandra i form av vibrationer i bordet.

På Örebro läns museum kommer guider från föreningen Unga synskadade att visa utställningen för skolklasser och andra grupper av både hörande, seende och personer med funktionsnedsättningar.

– Även i guideningen handlar det alltså om hur man kan uppleva konst när man inte har tillgång till syn och hörsel. Vi vill försöka att ta död på en del föreställningar om hur det är att ha ett funktionshinder. Besökarna kan passa på att ställa frågor till dem direkt. Framför allt för skolklasser är det viktigt att vidga normbegreppet så att det inte är så trångt vilka som betraktas som ”normala”, säger Annika Ottander.

Det kommer också att finnas hörselkåpor och ögonbindlar för den som vill låna.

– Man kan naturligtvis aldrig föreställa sig hur det är att vara utan syn eller hörsel men man blir mer uppmärksam på sina sinnen och ger sig tid att uppleva verken.

Intresset för att visa utställningen har varit jättestort. Ett tiotal konsthallar står på kö och Annika Ottander hoppas att projektet kan förlängas så att fler ska kunna visa den.

– Det finns ett stort intresse för att göra sin verksamhet tillgänglig för andra målgrupper, men också en stor okunskap. Och allt kostar pengar – men det behöver inte bli så dyrt.

Utöver vandringsutställningen blir det utbildningar för de inblandade museerna samt kringevenemang i samband med besöket i respektive stad i samarbete med ABF, föreningar för personer med funktionsnedsättningar, utbildningar och andra. Målet är att skapa större förståelse och intresse hos både allmänheten, kulturarbetare, politiker och andra vars beslut påverkar personer med funktionsnedsättningar.

– Genom samarbeten med andra vill vi att det blir en kraftfull manifestation som skapar tryck för större inkludering. Vi hoppas att våra samarbetspartners bygger ett bra nätverk som gör det lättare för dem att komma till tals i politiken och att det händer saker på alla områden, säger Annika Ottander.

Kunskaperna från projektet ska spridas i form av rapporter och studiematerial. Riksutställningar har redan gett ut en skrift om att bemöta personer med dövblindhet som en del av projektet.

När utställningen kommit på plats på respektive museum ska en expertgrupp bestående av personer med dövblindhet gå igenom den och påpeka om tillgängligheten behöver förbättras.

– Det blir verkligen ett ömsesidigt utbyte med arrangören, som får lära sig något nytt och träffa målgruppen så att det inte blir ”vi och de”.

Annika Ottander har många förhoppningar för projektet, bland annat att konsten ska bli mer tillgänglig, att museiarrangörer breddar synen på vad som är normen, och att alla, inklusive personer med synnedsättning eller dövblindhet, får en chans att uppleva nyskapande konst.

– Vi önskar att fler personer med dövblindhet eller synskada blir en aktiv del av konstscenen, söker till konstutbildningar och utvecklar sin kreativitet. Och att alla får ett större intresse, inblick och nyfikenhet kring både konst, att använda sina sinnen och vad det innebär att inte ha alla sinnen.

10 november är Riksutställningar värd för en tillgänglighetsdag på Örebro läns museum med bland annat föredrag, presentation av tekniker för att öka tillgänglighet samt guidade turer runt utställningen tillsammans med personer med dövblindhet.

www.kannbart.nu finns turnédatum och mer information, bland annat en checklista för utställningsarrangörer.

Andra artiklar från Landets Fria Syre

De bakar med urgamla sädesslag

– I bageribranschen har man sett spannmålen som en produktionsgröda istället för som ett livsmedel. Det här börjar långsamt förändras i Sverige och i hela världen. Hållbart jordbruk, ursprung och kvalitet, allt hänger ihop. Det säger Marqus Östin som tillsammans med Tina Fernlund driver Järna bageri.

Årets bästa kultur

Vad gjorde 2017 till ett bra kulturår? Landets Fria listar sina favoriter bland musik, böcker och filmer.

Det behövs en ny berättelse om utveckling

Aktionsgrupp vill rädda Vättern

Protestgruppen Aktion rädda Vättern, ARV, arbetar för att hålla Vätterns vatten rent. Genom att överklaga beslut har de lyckats fördröja gruvverksamhet och gasutvinning i området. – Vi ser varje överklagning som en seger, genom att det blir strängare villkor i tillstånden, säger Lisa Lennartsson, ordförande i ARV:s styrelse.

De kämpar för vattnet i Unden

Planerade provborrningar efter mineraler i sjön Unden i Västergötland har väckt stora protester hos boende i området. Genom vårdkasar, överklaganden och dialog hoppas de kunna stoppa beslutet.

Ett valår fullt av omställning

Under 2018 hålls både klimat- och landsbygdsriksdagar och en internationell konferens om nedväxt, men också kurser i allt från permakultur till aktivt hopp. Landets Fria presenterar några av de mest spännande evenemangen ur ett omställningsperspektiv.

Så bygger Fjällbete gemenskap

Om vi väljer att vara medvetna samhällsbyggare så är mycket vunnet för samhället och ekosystemen, säger Jörgen Andersson, grundare av Fjällbete i Jämtland.