Dags för systemperspektiv på avlopp

Ett samhälle som kastar skit i sjön kan inte kallas hållbart. Men att minska utsläppen av näringsämnen löser bara en del av problemet. Istället för att investera i lösningar som leder bort från ett naturligt kretslopp måste vi börja ta tillvara näringen i vårt eget kiss och bajs, skriver Pella Larsdotter Thiel.