Centerministrar lägger sin röst på kemikaliejordbruket

C flyttar systematiskt resurser från landsbygden till städerna, skriver Rune Lanestrand.