Bytidning sätter Vistträsk på kartan

Vistträskbladet kan handla om allt från ett vapenfynd på skolan till att någon i byn byggt en kåta av näver. Tidningen ges ut ideellt med mycket stöd från byborna.