Byggteknik från vikingatiden ger lösningar för framtiden

En fjärdedel av alla människor i världen bor i lerhus, men sedan 1940-talet har svenskarna övergett de gamla byggnadsteknikerna för moderna material och metoder. Men i omställningsbyn Järbo lever de gamla teknikerna kvar. Här finns ett folkbildningsprojekt för att återinföra hållbara hus.