Bristfällig kontroll av ålfångsterna

Ålen är akut utrotningshotad och de största livsmedelskedjorna har plockat bort ålen ur sortimentet. Den försvinner också från fler och fler julbord. Samtidigt ökar tjuvfisket, men var ålen som fångats utan tillstånd tar vägen kan ingen av de berörda myndigheterna svara på.