Brist på tolkar äventyrar patientsäkerheten

I takt med att antalet asylsökande ökade förra året har tolkbristen blivit akut. Det märks inte minst inom vården, där brister i kommunikationen kan få allvarliga konsekvenser för patienten. – Vi kommer inte kunna lösa detta på kort sikt, säger Jonas Ahlstedt, vd på tolkförmedlingen Transvoice.