Bridging ages – tidsresor för sammanhållning

Tidsresemetoden används runt om i världen för att främja social sammanhållning. Nu är tanken att tidsresemetodik kan bidra till integrationen i Kalmar län.

Tidsresemetoden eller tillämpat kulturarv är en pedagogisk metod som utgår ifrån lokal historia för att undersöka nutiden och skapa möten, berättar Ebbe Westergren, arkeolog på Kalmar läns museum.

– Så fort man arbetar med historia hamnar man i nutiden, historian påverkar direkt hur vi tänker i dag. Så vi vände på perspektiven och satte nutiden i centrum.

I tidsresorna, där historiska platser och händelser kopplas till nuet, skapas ett tryggt forum för att ta upp samtida frågeställningar.

Metodiken kan sägas bestå av två delar. Det som syns mest är evenemanget, själva tidsresan som knyter an till en historisk händelse eller tidsperiod på platsen. De medverkande klär sig i tidstypiska kläder, försöker att tänka sig in i dåtidens människors perspektiv och gör praktiska övningar eller samtalar kring ett givet tema. Den historiska händelsen kan vara ett möte mellan två stammar under stenåldern likväl som en titt på de samhällsomvälvningar som skedde i början av 1800-talet i Sverige.

De här tidsresorna genomförs både i ett samarbete med lokala organisationer i andra länder, och i länet. Ett exempel är tidsresan Det goda samhället som länsmuseet genomförde i miljonprogramsområdet Funkabo i Kalmar i samråd med Hyresgästföreningen. Tidsresan gick till 1958 men frågan om hur det goda samhället skapas är givetvis lika aktuellt i dag.

– Det är ganska genomskinligt att vi jobbar med nutidsfrågor, säger Ebbe Westergren.

En minst lika viktig del av metodiken är processen inför själva tidsresan. Då möts nämligen människor i studie- och arrangörsgrupper

– Det viktigaste vi gör i Bridging ages är att hitta mötena mellan människor runt om i världen. Eventet kan vara den faktor som gör att man är tvungen att lyssna på den andra och tänka sig in i den andras perspektiv.

Ett bra exempel är en tidsresa som Bridging ages gjorde nyligen i samarbete med organisationen Diversity challenges i Nordirland. I processen samlade de poliser från båda sidor av konflikten för att slutligen göra en tidsresa till en händelse 1972.

– De berättar sina historier och den andra sidan måste lyssna. Det skapar en ömsesidig förståelse. Tidsresan blev otroligt stark, säger Ebbe Westergren.

Kalmar läns museum har jobbat med tidsresor i länet i omkring 30 år och 2004 startade de det internationella nätverket Bridging ages för andra organisationer som arbetar med metoden. Museet har arrangerat tidsresor tillsammans med lokala organisationer i ett 20-tal länder, bland annat Kenya, Sydafrika, Serbien, Nordirland och Baltikum.

– Vi kan tycka att vi är ett land med mångfald men Sydafrika har 11 officiella språk och Kenya har 42. Hur hanterar de mångfalden med 50 eller 20 års erfarenhet och hur kan vi använda deras erfarenheter i Kalmar län?

Det är en av utgångspunkterna för uppropet Alla tiders Kalmar län, se separat artikel.

Läs mer på www.bridgingages.com.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV