Bridging ages – tidsresor för sammanhållning

Tidsresemetoden används runt om i världen för att främja social sammanhållning. Nu är tanken att tidsresemetodik kan bidra till integrationen i Kalmar län.