Bok om urfolksfilosofi vill inspirera miljörörelsen

Livsfilosofin sumak kawsay eller buen vivir sätter goda relationer till naturen och andra människor i centrum. En ny bok vill inspirera miljökämpar i Sverige genom att visa hur principerna tillämpas i Latinamerika.